logga

Meny

bakgrund
Mission
Uppdraget
Genom våra samfund finns vi med i en världsvid gemenskap där vi delar resurser och behov. Det hör till kyrkans och församlingens väsen att vara missionerande, kallad och sänd att tjäna i Guds skapelse som ett redskap för Ordet och Anden, som ett vittne om Guds rike.

Vi vill synliggöra och lyfta fram missionsfrågorna såväl i andra delar av världen som i vårt eget land. Enligt framtagna Riktlinjer för församlingens stöd till mission i Sverige och andra länder gäller följande:
Utgångspunkter
  • Missionsbefallningen
  • Mission = Uppdrag (i Sverige och i andra länder)
  • Tre hörnstenar – Evangelisation Tjänst Gemenskap

Internationellt

Via Svenska Alliansmissionen stöder församlingen f n missionsarbete i andra länder genom årligt bidrag till missionärsunderhåll på drygt 50 000 kronor. Församlingens kontakt i detta sammanhang är missionär Sture Nordqust som via organisationen Reach Beyond arbetar med radiomission i Ryssland. Radiosändningar är inriktade på en folkgrupp i Tjuvasjien, som ligger mellan Moskva och Uralbergen.

Församlingen ger även bidrag via Equmeniakyrkan till ett projekt som drivs i samarbete med en evangelisk församling i södra Uralområdet i Ryssland. Projektet Business Coachning innefattar stöd i form av utbildning/rådgivning till ett antal rehabiliterade missbrukare som startat egna företag. Genom dessa företag ges även andra rehabiliterad missbrukare och kriminella möjlighet till sysselsättning och försörjning.

Pionjärarbete i Sverige

Både Svenska Alliansmissionen och Equmeniakyrkan verkar för att starta arbete på områden i Sverige där kristen verksamhet är dåligt representerad.

Församlingen har under en längre period gett stöd till pionjärarbete genom Svenska Alliansmissionen. F n har vi särskilda kontakter med pionjärsatsningar på Bjärehalvön – Båstad och Förslöv samt i stadsdelen Sickla i Nacka.

Sedan några år stöder församlingen även pionjärsatsningar inom Equmeniakyrkan. Det gäller nu närmast en mångkulturell församlingsplantering i stadsdelen Hageby i Norrköping.

Ge en gåva

Vill du ge en gåva till församlingen eller LMU, använd vårta BG, PG eller Swish-nummer.

Församlingen

BG:
5108-2584

Swish Swish:
123 056 50 28

LMU

PG:
4884466-6
Instagram Facebook Mail


Kontakta oss

Kyrkvägen 28
561 96 Lekeryd
036 - 800 32
info@lekerydsmissionskyrka.se
| LEKERYDS MISSIONSKYRKA | TEL: 036-80032 |
| WEBMASTER RICHARD KÄLLBERG |